MEDIC MEDICINE MEDICINE DEPARTMENT

0943 508 778 medicdian@gmail.com
VN EN
Specialists
clinic Photo
Examination health package
Bảng Tin hoạt động cộng đồng

Bảng Tin hoạt động cộng đồng

Một ngày khai lộc đầu năm với công tác phát quà từ thiện tại Chùa Hội Khánh - Thủ Dầu Một - Bình Dương
Health examination for organs

Health examination for organs

With many years of organizational experience, MEDIC DI AN provides periodic health services for businesses
Home examination

Home examination

Home Care Service - An excellent medical service in today's society, especially in the difficult times of the global epidemic - Covid-19
Health care package

Health care package

Know that the hospital bed is the most expensive. Therefore, if you do not care, take care of your health properly
Health insurance examination

Health insurance examination

MEDIC DI AN there is no distinction between patients with health insurance and clients
Why choose Medic Di An
Professional service, reasonable cost

Professional service, reasonable cost

Medic Di An Clinic always considers the customer as the focus, we are always ready to take care of you.

Modern equipment

Modern equipment

The clinic has invested in the medical system with modern medical equipment, equivalent to leading hospitals.

The team of doctors with many years of experience

The team of doctors with many years of experience

The clinic has invested in the medical system with modern medical equipment, equivalent to leading hospitals.

Apply insurance payment up to 100%

Apply insurance payment up to 100%

Medic Di An Clinic helps pay for health insurance to help you and your loved ones feel secure to see if they are not sick.

Medic Di An newfeed
General examination for Hoang Khai company

General examination for Hoang Khai company

Phòng Khám Đa Khoa Pháp Anh có đầy đủ các chuyên khoa về hô hấp, tim mạch, nội tiết, tiêu hóa, thần kinh.
General examination for Phuc Long company

General examination for Phuc Long company

Phòng Khám Đa Khoa Pháp Anh có đầy đủ các chuyên khoa về hô hấp, tim mạch, nội tiết, tiêu hóa, thần kinh.
Periodic examination

Periodic examination

Phòng Khám Đa Khoa Pháp Anh có đầy đủ các chuyên khoa về hô hấp, tim mạch, nội tiết, tiêu hóa, thần kinh.
Khám tổng quát cho công ty Quang Nhơn

Khám tổng quát cho công ty Quang Nhơn

Phòng Khám Đa Khoa Pháp Anh có đầy đủ các chuyên khoa về hô hấp, tim mạch, nội tiết, tiêu hóa, thần kinh.
0943 508 778