PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDIC DĨ AN

0943 508 778 medicdian@gmail.com
VN EN
Trang chủ / Bản tin

Bản tin

Khám tổng quát cho công ty Hoàng Khải

Khám tổng quát cho công ty Hoàng Khải

Phòng Khám Đa Khoa Pháp Anh có đầy đủ các chuyên khoa về hô hấp, tim mạch, nội tiết, tiêu hóa, thần kinh.
Khám tổng quát cho công ty Phúc Long

Khám tổng quát cho công ty Phúc Long

Phòng Khám Đa Khoa Pháp Anh có đầy đủ các chuyên khoa về hô hấp, tim mạch, nội tiết, tiêu hóa, thần kinh.
Khám định kỳ

Khám định kỳ

Khám tổng quát cho học sinh trường trung học An Bình
Khám tổng quát cho công ty Quang Nhơn

Khám tổng quát cho công ty Quang Nhơn

Phòng Khám Đa Khoa Pháp Anh có đầy đủ các chuyên khoa về hô hấp, tim mạch, nội tiết, tiêu hóa, thần kinh.
0943 508 778