PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDIC DĨ AN

0943 508 778 medicdian@gmail.com
VN EN
Trang chủ / Chuyên khoa

Chuyên khoa

Phòng Xét Nghiệm

Phòng Xét Nghiệm

Với đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao cùng với sự đầu tư hệ thống máy móc phục vụ cho công việc khám và chữa bệnh hiện đại.
Phòng khám Ngoại Tổng Quát

Phòng khám Ngoại Tổng Quát

Với đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao cùng với sự đầu tư hệ thống máy móc phục vụ cho công việc khám và chữa bệnh hiện đại.
Phòng khám Tai Mũi Họng

Phòng khám Tai Mũi Họng

Với đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao cùng với sự đầu tư hệ thống máy móc phục vụ cho công việc khám và chữa bệnh hiện đại.
Phòng khám Răng Hàm Mặt

Phòng khám Răng Hàm Mặt

Với đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao cùng với sự đầu tư hệ thống máy móc phục vụ cho công việc khám và chữa bệnh hiện đại.
Phòng khám Sản - Phụ Khoa

Phòng khám Sản - Phụ Khoa

Với đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao cùng với sự đầu tư hệ thống máy móc phục vụ cho công việc khám và chữa bệnh hiện đại.
Phòng khám Nhi

Phòng khám Nhi

Với đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao cùng với sự đầu tư hệ thống máy móc phục vụ cho công việc khám và chữa bệnh hiện đại.
0943 508 778